Bezpečnosť technických zariadení 2017
Činnosť

Hlavná činnosť SZS spočíva

• v usporadúvaní odborných a spoločenských podujatí - konferencií, seminárov, dní novej techniky, firemných prezentácií, klubov zváračov a účastí na výstavách a veľtrhov;

 

• v informovaní svojich členov ale aj ostatných zváračských odborníkov o aktuálnych problémoch zvárania prostredníctvom svojej Web stránky a masmédií, poskytovaním konzultačných, poradenských a sprostredkovacích služieb svojím členom ako aj ostatným zváračským odborníkom.

SK

Blahoželáme

Meniny na web

Naša spoločnosť

Nájdete nás

Koceľová 15
Bratislava, 81594
Telefón: +421-2-4924-6669

Staňte sa aj Vy kolektívnym členom Slovenskej zváračskej spoločnosti