Bezpečnosť technických zariadení 2017
Odborný program 2015

Akcie Slovenskej zváračskej spoločnosti plánované na rok 2015

Použité skratky
• RS - Regionálna skupina SZS
• OS - Odborná skupina SZS
• Pob. - Pobočka SZS

 

Požiadavky na kvalitu vo zváraní

 

seminár, január až december 2015, Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Poprad

Organizátor: Výbor SZS

Cieľom: série seminárov je výklad základných požiadaviek na kvalitu podľa noriem radu STN EN ISO 3834 a súvisiacich predpisov

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Výročné členské schôdze pobočiek SZS, odborných a regionálnych skupín SZS

 

Zasadnutia, január až apríl 2015, miesto konania je podľa sídla jednotlivých zložiek SZS

Organizátor: Výbor SZS a pobočky SZS

Aktivita: Zasadania Pobočiek SZS, Odborných skupín SZS ako aj Regionálnych skupín SZS majú za cieľ prezentovať výsledky trojročného pracovného obdobia jednotlivých zložiek SZS pred blížiacim sa Valným zhromaždením SZS.

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

19. seminár ESAB

 

Seminár, apríl 2015, Aula MtF STU Trnava

 

Organizátor: ESAB Slovakia, MtF STU Trnava, SZS

 

Aktivita: Prezentácia najnovších poznatkov z výroby prídavných materiálov a zariadení

 

 

Kvalita vo zváraní 2015

 

XV. ročník medzinárodnej konferencie, 22.–24.4.2015, Jasná, hotel Grand

 

Aktivita: Konferencia je určená pracovníkom z oblasti zvárania, NDT a skúšania materiálov.

 

Kontakt: Ing. Mária Tatarová
0915 990 787
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Bezpečnosť technických zariadení 2015

 

Konferencia, 15. a 16. apríla 2015, Vyhne (hotel Sitno)

 

Organizátor: Technická inšpekcia a SZS

 

Aktivita: Cieľom 7. ročníka konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení, a preto je zameraná na skupiny účastníkov, ktorými sú najmä manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.

 

Kontakt: Ing. Dušan Konický
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

22. Medzinárodný strojársky veľtrh - Nitra

 

Autobusové zájazdy na MSV, máj 2015, výstavisko Agrokomplex v Nitre odchod z Bratislavy, Trenčína, Vrútok

 

Organizátor: SZS

 

Aktivita: Cieľom zájazdu je zabezpečiť pre členov SZS dopravu na výstavisko Agrokomplex v Nitre, parkovné miesta v priestoroch výstaviska, vstupenky na MSV a podmienky k nadviazaniu kontaktov s vystavovateľmi.

 

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

EUROWELDING 2015

 

Medzinárodná konferencia, máj 2015, výstavisko Agrokomplex v Nitre

 

Organizátor: výstavisko Agrokomplex v Nitre a SZS

 

Aktivita: Cieľom konferencie EUROWELDING je oboznámenie širokej odbornej a laickej verejnosti s novými poznatkami z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

 

Kontakt:e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

68. Zasadnutie IIW, ANNUAL ASSEMBLY

 

Výročné zasadnutie IIW, júl 2015, Helsinky, Fínsko

 

Organizátor: Celoslovenský výbor IIW, SZS

 

Aktivita: Výročné zasadnutie Medzinárodnej zváračskej federácie (IIW), rokovanie delegátov a členov odborných skupín IIW v sekciách.

 

 

Regionálne kolá “Majstrovstiev SR vo zváraní“

 

Súťaž, júl až september 2015, Košice, Prešov, Humenné, Brezno, Poprad, Žilina, Zvolen, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava

 

Organizátor: Výbor SZS a spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o.

 

Aktivita: Cieľom súťaže je prezentácia zvárania ako súťažnej disciplíny a výber najlepších kandidátov z jednotlivých kôl na celoslovenské finále.

 

 

Národné dni zvárania 2015

 

VII. ročník medzinárodnej konferencie, 9.–11.9.2015, Vysoké Tatry

 

Organizátor: VÚZ

 

Aktivita: Konferencia je určená pracovníkom z oblasti zvárania, NDT a skúšania materiálov.

 

Kontakt: Ing. Mária Tatarová
mobil: 0915 990 787
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Medzinárodný veľtrh „SCHWEISSEN 2015“

 

Autobusový zájazd, október 2015 Innsbruck

 

Organizátor: SZS

 

Aktivita: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva výstavy: SCHWEISSEN 2015

 

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh 2015 - Brno

 

Autobusový zájazd, október 2015, Brno – Výstaviště MSV

 

Organizátor: Veletrhy Brno, Výbor SZS

 

Aktivita: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

 

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Majstrovstvá SR vo zváraní 2015

 

Finále súťaže, november 2015, Nové Mesto nad Váhom

 

Organizátor: Výbor SZS a spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o.

 

Aktivita: Celoslovenské finále vo zváraní

 

 

43. Medzinárodná konferencia “ZVÁRANIE 2015“

 

Medzinárodná konferencia, 11. až 13.11.2015, Tatranská Lomnica

 

Organizátor: Výbor SZS

 

Aktivita: Cieľom medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií.

 

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Klub zváračov

 

Seminár, január až december 2015, Bratislava

 

Organizátor: Výbor SZS

 

Aktivita: Cieľom klubov zváračov je odovzdávanie skúsenosti z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

 

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Staňte sa aj Vy kolektívnym členom Slovenskej zváračskej spoločnosti